Reformes

Edifici afectat d'al·luminosi a Castelldefels

 

L'edifici, era propietat de Caixa Terrassa on s'hi va modificar tota l'estructura. Suport amb sistema cointecs amb canvi absolut de tots els forjats unidireccionals, suports estructurals i remodelació de tot el conjunt de sis apartaments i parking..

 

Tota la remodelació es va fer sense afectar cap paret exterior ni els tancaments. És a dir, tot es va fer des de l'interior de l'edifici. 

 

Tot i estar en temps de crisi, els sis apartaments s' han venut de seguida.

Casa de cultura de La Granada

 

 

Vam remodelar aquest edifici noucentista conservant l'estil antic i respectant les estructures interiors. Vam respectar les estructures originals i s'han incorporat materials nous i moderns (aire acondicionat, calefacció...) i ho vam saber compaginar amb l'estil antic del recinte i trobar-hi l'equilibri.

El promotor va ser l' Ajuntament de la Granada.

Es van conservar i arranjar les escalinates de pedra, totes les finiestres i porticons de fusta de molt anys d' antigüitat, la teulada malmesa va ser arreglada de nou, i tot l' entrebigat va ser conservat.

La única novetat va ser l' instal·lació del' ascensor de vidre interior.

 

 

 

Obra del CAP de Torrelavit

 

Transformació del soterrani de l'Ajuntament de Torrelavit en un Centre d'Atenció Primària. Vam canviar suports estructurals i vam reforçar la fonamentació de l'edifici per a prioritzar la seguretat de l'estructura.

 

Vam executar ( aquí no vam dissenyar),  diferents consultoris per al CAP i vam donar acabats sanitaris amb vinils tècnics a l'obra.

Ja fa quatre anys i no hem hagut de tornar a Torrelavit per a cap error en l'obra del Centre. L'Ajuntament va quedar molt satisfet amb la nostra feina i amb el nostre pressupost. L'obra no la considerem una construcció nova perquè vam aprofitar el soterrani de l'Ajuntament per a reformar-lo al complet i convertir-lo en un espai útil com és ara. 

 

Casal de la Gen Gran a Castellbisbal

 

La ubicació de l' antic Banc de Sabadell va ser transformada en un espai públic com a casal de la gent gran  per part del promotor, l' Ajuntament de Castellbisbal.

Aqui es va executar l' obra que ja esatva dissenyada i projectada.

Apartir de deixat el local nú, es van canviar, terres, sostres, envans, instal.lacions ,  banys , tancaments exteriors etc.

L' obra va ser executada segons elmps i el pressupost previst.

Casa antiga a la barriada del Canyet de Castellbisbal

 

La casa estava en ruines ,  entrava aigua per la teulada, i algunes bigues de suport del sostre estaven podrides i ja havien cedit.

Tota la reforma va ser manual, subtituir les bigues de fusta per altres bigues iguals, també velles però en bon estat, canvi de travessers, de l' enrajolat del sotateula.

Es van conservar els envans i els marcs de porta, es va construir un altell integrat interior amb estructura de ferro.

Es van construir noves divisions, conservant la textura de paret vella.

Remodelació de banys i cuina , es va conservar el solat de forma parcial,  canvis de baixants, escomeses de llum, aigua , gas , teléfon , tot integrat en el conjunt de la casa , que va seguir amb el seu encant rústic.

Una reforma complicada i però satisfactòria.